Останні новини:

На допомоги онкохворим у міському бюджеті – 600 тисяч

У Калуші проживає 1 282 особи з онкологічними захворюваннями. Ще 118 – у селах, з якими укладені угоди про співпрацю з Калуською міською радою. У рамках виконання Програми соціального захисту в міському бюджеті-2014 передбачено кошти (600 тис. грн.) на надання одноразових грошових допомог на лікування онкологічнохворих. Вони надаватимуться на проведення онкологічних операцій та оплату лікування.

За словами начальника управління праці й соціального захисту населення міської ради Любові Федори­шин, у цьому році для прове­дення онкологічної операції дітям допомога становитиме до 15 тис. грн.

Дорослим відшкодовуватимуть витрати (перед­бачено до 5 тис. грн.), пов’язані з оперативним втру­чанням по онкологічній патології. Звичайно, якщо будуть представлені підтверджувальні документи: касові ордери, чеки, квитанції.

Для оплати лікування дітей, які хворіють на онкологічні захворювання, одноразова грошова допомо­га становитиме до 10 тис. грн. Дорослим з онкологічною патологією в ІІ клінічній групі, які знаходяться на диспансерному обліку в он­колога – до 2 тис. грн.

Згідно з Порядком на­дання одноразових грошо­вих допомог на лікування онкологічних хворих, нова редакція якого була затвер­джена на сесії міської ради 22 січня, в окремих випад­ках (як виняток) рішенням міської ради може надава­тися одноразова грошова до­помога в більшому розмірі, – повідомила Любов Федо­ришин.

– Для надання допо­моги онкологічний хворий або законний представник онкологічнохворої дитини, – наголошує начальник управління, – повинен на ім’я міського голови подати такі документи: заяву; копію паспорта (сторінки 1, 2, 11); копію ідентифікаційного коду заявника; довідку медичної установи про перебування на диспансерному обліку; доку­менти, що підтверджують розмір коштів на оператив­не лікування; банківський ра­хунок заявника; при потребі – копію свідоцтва про народ­ження дитини; згоду на об­робку персональних даних. У разі неподання заявни­ком банківського рахунку, допомога виплачується йо­му через відділення пошто­вого зв’язку.

Допомога для проведення онкологічної операції та до­помога для оплати лікування онкологічних хворих може бути виплачена не частіше, як один раз у календарний рік по кожному виду такої допомоги.

– Якщо за рахунок коштів міського бюджету за іншими напрямками (на лікування дітей-інвалідів, хворим на цу­кровий діабет та інше) бу­ла надана одноразова гро­шова допомога в більшому розмірі, то в такому разі на лікування онкологічних хво­рих вона не надається. Як­що ж за іншими напрямка­ми одноразова грошова допо­мога була надана в меншому розмірі, то в такому разі на лікування онкологічних хво­рих вона може бути надана в сумі, що дорівнює різниці між розміром допомоги на лікування онкологічних хво­рих (яку визначає медич­на комісія Калуської ЦРЛ) та розміром виплаченої одноразової грошової допо­моги за іншими напрямка­ми, – говорить з цього при­воду Любов Федоришин.

Дарія ОНИСЬКІВ